SZLAK GARNCARSKI

 

MEDYNIA GŁOGOWSKA

Medynia Głogowska wraz z otaczającymi ją miejscowościami - Medynią Łańcucką, Pogwizdowem i Zalesiem, tworzyła kiedyś niezwykle prężny ośrodek garncarski, jeden z największych w Polsce. W II poł. XIX w. czynnych było tu blisko 120 warsztatów ceramicznych. Wyrabiano naczynia o zróżnicowanym przeznaczeniu, zdobnictwie i kształtach. Dominowały naczynia użytkowe, które ze względu na sposób wypalania dzieliły się na siwaki i ceramikę czerwoną. Ta ostatnia zaś występowała jako biskwity i naczynia glazurowane. Pomimo lat zastoju w rzemiośle, jaki miał miejsce na tym terenie, wiele form przetrwało i jest nadal wykonywanych przez kilku garncarzy z Zalesia, Medyni i Pogwizdowa.

SZLAK GARNCARSKI

Garncarski szlak to trasa turystyczna, która prowadzi do miejsc, gdzie w zacisznych warsztatach garncarze toczą na kołach garnki, na półkach pod powałami suszą się pękate, gliniane dzbany; dymią piece wypełnione po brzegi ceramiką. Zachwycają zaklęte w glinie świątki, wiejskie kapele i gwizdające ptaszki. Trasa pełna jest uroczych zakątków, takich jak zielone, śródleśne stawy, czy pagórki z których roztacza się widok na panoramę okolicznych miast. Niejednego zadziwi wnętrze kościoła pw. Nawiedzenia NMP. Ściany prezbiterium, chór i ambonę zdobi mozaika ceramiczna, wykonana przez miejscowych garncarzy. Z tego samego materiału zrobione zostały stacje Drogi Krzyżowej. Koniecznie trzeba się zatrzymać przy starym cmentarzu, ukrytym wśród wysokiego starodrzewia, a po drodze pokłonić się każdej napotkanej przydrożnej kapliczce, tak jak przed laty czynili to garncarze, udający się furmankami na odległe jarmarki.

 

ZAGRODA GARNCARSKA

Za­gro­da Garn­car­ska po­wsta­ła w 2001 roku i two­rzą ją XI­X-wiecz­ne bu­dyn­ki miesz­kal­ne z ów­cze­snym wy­po­sa­że­niem oraz tra­dy­cyj­ny piec do wy­pa­la­nia ce­ra­mi­ki.

W okre­sie wa­ka­cyj­nym or­ga­ni­zo­wa­ne są tu­taj kil­ku­dnio­we warsz­ta­ty garn­car­skie, a przez ca­ły rok od­by­wa­ją się za­ję­cie dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych i tu­ry­stów in­dy­wi­du­al­nych. Pod okiem garn­ca­rzy moż­na na­uczyć się to­cze­nia na­czyń na kole, rzeź­bie­nia w gli­nie oraz wy­pa­la­nia ce­ra­mi­ki w pie­cu. Zagroda Garncarska jest idealnym miejscem do prowadzenia zajęć ergoterapii (terapii zajęciowej, terapii pracą), która uważana jest za ogniwo pośrednie między zabiegami leczniczymi a normalną aktywnością życiową i zawodową. Co roku na przełomie czerwca i lipca w zagrodzie organizowane są Letnie Jarmarki Garncarskie.


GALERIA RZEŹBY CERAMICZNEJ
Władysławy Prucnal

Galeria zawiera bogatą kolekcję prac artystki. Są to figurki, plaskorzeźby i mozaiki przedstawiające życie mieszkańców dawnej wsi. Znaczna część twórczości artystki poświęcona jest również tematyce sakralnej. Prace Wladyslawy Prucnal znajdują się w muzeach etnograficznych w calej Polsce i w galeriach na calym świecie, m. in. w Australii, Japonii, USA. Zwiedzanie galerii z przewodnikiem po wcześniejszym umówieniu:

biuro GOKiR Czarna
tel. 17 226 23 23
biuro@gok-czarna.pl


SIWAKI Z ZALESIA

Siwaki to naczynia nieglazurowane, które w zależności od gatunku gliny nabierają przy wypalaniu różnych odcieni, od koloru siwego aż do intensywnej czerni. Sposób ich przygotowania i wypalania jest niezmienny od setek lat. Siwaki muszą być wypalane w tradycyjnym piecu, bez dostępu powietrza. To właśnie decyduje o unikatowości ceramiki siwej, która w obrębie ośrodka garncarskiego wytwarzana jest jeszcze jedynie w Zalesiu.


PARKA MATKI BOŻEJ JAGODNEJ
w Medyni Łańcuckiej

Park powstal w 2006 roku. Na jego terenie znajduje się kapliczka z ceramiczną figurą Matki Bożej Jagodnej, patronki Medyni (autorstwa Wladyslawy Prucnal), źródelko, staw, strumyk, alejki, wiata przystankowa i wglębnik z siedziskami na ognisko, pergola. Calość obsadzona zostala owocowymi drzewami i krzewami. Miejscowe gospodynie serwują tu na zamówienie jagodowe dania (biuro GOKiR Czarna, tel. 17 226 23 23, biuro@gok-czarna.pl). W sezonie odbywają się tutaj uroczystości religijne, organizowane są imprezy kulturalne, turystyczne i rekreacyjne.


KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP
w Medyni Głogowskiej

Kościół został wybudowany wedlug projektu architekta Budzilo z Krakowa w latach 1958-1959. Przy wystroju wnętrza wykorzystano garncarskie tradycje regionu. Ściany prezbiterium, chór i ambonę zdobi mozaika ceramiczna, wykonana przy pomocy miejscowych garncarzy. Z tego samego materialu wykonane zostaly stacje Drogi Krzyżowej. Piszczególne obrazy osadzone są w kutej kracie w podświetlanych wnękach dających wrażenie trójwymiarowości. Mozaika na ścianie oltarza przedstawia sceny Zwiastowania NMP, Nawiedzenia Św. Elżbiety i Narodzenia Jezusa. Ambonę zdobią symbole czterech ewangelistów: aniol, wól, lew, orzel. W pobliżu kościola znajdują się zabytkowe budynki starej plebani i wikarówki, a także doskonale zachowany ogród plebański z pięknymi okazami starodrzewu i grabowym żywoplotem. Kościół wybudowany jest na wzgórzu, z którego rozciąga się widok na dolinę Wisloka i miasto Rzeszów.


TRADYCYJNE PRACOWNIE GARNCARSKIE

Na trasie znajduje się kilka prywatnych czynnych pracowni, w których można spotkać garncarzy przy pracy, toczących na kole, suszących lub wypalających ceramikę. Można też zobaczyć różne rodzaje wypalania - na biskwit lub na siwo. Bezpośrednio u twórcy można kupić ceramikę "prosto z pieca".

Istnieje możliwość umówienia się z garncarzem na zwiedzanie pracowni:

biuro GOKiR Czarna
tel. 17 226 23 23

e-mail: biuro@gok-czarna.pl

 

Medynia

Piec do wypalania ceramiki. Zagroda Garnacarska w Medyni Gł. (fot. Arch. PROT)


Rzeszow

Nowe barwy tradycji. Zagroda Garnacarska w Medyni Gł. (fot. Jolanta Ożóg)

Kalendarz wydarzeń

NdPnWtSrCzPtSo
      
16
17
18
19
21
22
23
24
27
28
29
30
      
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.