Zespół Parkowo-Dworski i Folwarczny w Wiśniowej | Zespół Parkowo-Dworski i Folwarczny w Wiśniowej | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Dwór w Wiśniowej odegrał nieprzeciętną rolę w dziejach polskiej kultury i sztuki.

W Wiśniowej wznosi się dwór Jabłonowskich z XVIII w., zniszczony pożarem przed 1850 r. Odbudowany został po 1864 r. przez architekta Filipa Pokutyńskiego dla Walerii i Franciszka Mycielskich w stylu neoklasycystycznym.

Budynek otacza ogród osiowy w typie francuskim założony przez Jabłonowskich wraz z budową pałacu, w XIX w. przekomponowany w krajobrazowy z zachowaniem elementów wcześniejszego układu.

Kolejni właściciele majątku - Mycielscy - stworzyli w Wiśniowej centrum życia towarzyskiego i intelektualnego. Przyjmowano tu wielu artystów i literatów, a gościnność Walerii Mycielskiej zyskała wielką sławę. W okresie międzywojennym u Jana Zygmunta Mycielskiego przebywało latem liczne grono artystów, którzy tworzyli kolonię malarską. Wiśniowa stała się znanym miejscem plenerów i odpoczynku na łonie natury. Częstym gościem był brat gospodarza, kompozytor Zygmunt Mycielski.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Karpackiego Szlaku Ogrodów i Domów Historycznych