Pałac Czartoryskich w Sieniawie | Pałac Czartoryskich w Sieniawie | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Pałac w Sieniawie - dawna siedziba rodów: Sieniawskich i Czartoryskich - w czasach swej świetności był centrum życia intelektualnego i kulturalnego płd.-wsch. rejonów Polski.

Pałac w Sieniawie powstanie i rozwój zawdzięcza dwóm wielkim rodom magnackim, wpisanym na stałe w dzieje polskiej historii: Sieniawskim i Czartoryskim. Dwór Sieniawskich wzniesiono w drugiej połowie XVII w. i otoczono fortyfikacjami ziemnymi, a później został rozbudowany przez artystów włoskich pracujących dla Elżbiety i Adama Sieniawskich. Od 1731 r. był w posiadaniu Czartoryskich jako jedna z wielu letnich rezydencji. Pałac rozbudowano w 1763 r. w stylu klasycyzmu, po upadku powstania listopadowego i konfiskacie Puław stał się główną siedzibą Czartoryskich. Przebudowa Bolesława Podczaszyńskiego w latach 1881–1883 nadała mu cechy neobaroku. Za czasów Czartoryskich obiekt stanowił centrum intelektualne i kulturalne południowo-wschodniego rejonu Polski. Do Sieniawy oprócz szlachty ściągali także ludzie kultury i sztuki, m.in. Juliusz Kossak, który namalował obraz Pałac w Sieniawie – obecnie znajdujący się w muzeum Czartoryskich w Krakowie. W pałacu odbywały się także liczne bale, zabawy, spotkania literackie i naukowe oraz przedstawienia teatralne. Zniszczony w czasie I wojny światowej obiekt popadł w ruinę. Odbudowano go w drugiej połowie XX w.

Ogród włoski istniał już przy dworze obronnym Sieniawskich. W XVIII w. powstał ogród geometryczny, zachowany od strony podjazdu. Na początku XIX w. teren założenia powiększony i przekomponowany od strony elewacji ogrodowej w stylu krajobrazowym.

Obecnie w pałacu mieści się hotel.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Karpackiego Szlaku Ogrodów i Domów Historycznych

 

Warto zobaczyć w Sieniawie:

  • Kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela
  • Zespół klasztorny Dominikanów z ok. 1754 roku
  • Pozostałości fortyfikacji miejskich z ok. 1664– 1680 r. (kurtyna, bastiony, wały, fosy)
  • Dawna karczma z II poł. XIX wieku
  • Apteka przy ul. Poniatowskiego z ok. 1880 roku
  • Cmentarz żydowski