Zespół cerkiewny w Woli Wielkiej | Zespół cerkiewny w Woli Wielkiej | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Zespół cerkiewny – dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. Opieki NMP w Woli Wielkiej - trasa VI Lubaczowska

Cerkiew wzniesiona w 1755 r. Wystawił ją wójt wsi Bazyli Szcziry przy pomocy włościan. Ok. 1844 r. do sanktuarium dobudowano niewielką zakrystię, a wewnątrz do zachodniej ściany nawy przystawiono chór śpiewaczy. Ponownej gruntownej przebudowy świątyni dokonano na pocz. lat 90. XIX w. Objęła ona głównie przekrycia. Czworoboczną kopułę zrębową znad nawy zastąpiono ośmiopołaciową kopułą sferyczną z latarnią. Na miejscu zrębowych przekryć w babińcu i sanktuarium wprowadzono pozorne sklepienia deskowe. W tym czasie powiększono także zakrystię. W 1893 r. wnętrze wypełniła polichromia wykonana przez malarza Joana Manastyrskiego. Po II wojnie cerkiew, mimo iż formalnie przejęta na rzecz Skarbu Państwa, zaczęła pełnić funkcję kaplicy rzymskokatolickiej. Od 1994 r. dawna cerkiew jest nieużytkowana. Opiekę nad świątynią sprawują mieszkańcy wsi przy pomocy Fundacji Pro Academia Narolense.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej