Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1444 r. Największą atrakcją miejscowości, którą koniecznie trzeba zobaczyć, jest XVI-wieczny zespół cerkiewno-obronny, położony na wzgórzu nad potokiem Radrużka.

W skład kompleksu wchodzi drewniana świątynia w późnogotyckim stylu pw. św. Paraskewy, wysoka wieża-dzwonnica oraz obronny dom diaka. Zabudowę otaczają mury z XIX w. Ze względu na obronny charakter cerkiew nazywano Chłopską Warownią. W XVII w. podczas najazdów tatarskich wielokrotnie była ona schronieniem dla mieszkańców wsi. Świątynia została zbudowana bez użycia gwoździ – wszystkie łączenia są drewniane. Całość obwiedziona jest podcieniami tzw. sobotami, kryta i szalowana gontem. Wewnątrz zachowała się malowana na desce polichromia z 1648 r. Ikonostas przeniesiono do składnicy ikon w Łańcucie, a jedną z ikon można podziwiać w lubaczowskim Muzeum Kresów.

W 2012 r. cerkiew wpisano na listę World Monuments Watch, a w 2013 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Radruski zespół leży na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej.

W pobliżu cerkwi znajdują się dwa cmentarze. Na przedcerkiewnym cmentarzu znajduje się kilka krzyży oraz krypta właścicieli Radruża – Andruszewskich. Można podziwiać także wapienne nagrobki, pochodzące z warsztatów kamieniarskich w Bruśnie Starym; najstarsze z przełomu XVIII/XIX w.

 

Warto zobaczyć:

  • cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy,
  • stadnina koni.