Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego | Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Największą atrakcją ośrodka jest sala wystaw, ukazująca przyrodę Magurskiego Parku Narodowego.

Centrum edukacyjne Magurskiego Parku Narodowego (MPN) wraz z Muzeum Przyrodniczym otwarte zostało w 2005 r. Ukazana jest tu przyroda Magurskiego Parku Narodowego. Na wystawie można zobaczyć krajobrazy, rośliny i zwierzęta parku w różnych porach roku (m.in. 22 gatunki drzew). Wierna rekonstrukcja środowiska naturalnego przedstawia faunę i florę beskidzkich łąk i lasów. Wystawę dopełnia 30-minutowy spektakl przyrodniczy, przedstawiający historię kształtowania się obecnego stanu przyrody na tym terenie. W ośrodku mieści się też wystawa poroży jeleni i saren oraz czaszek wybranych ssaków MPN. Ośrodek organizuje wycieczki po parku narodowym, a także prowadzi zajęcia edukacyjne na temat ochrony środowiska, botaniki i zoologii.

 

Warto zobaczyć w okolicy: