Lubaczów | Lubaczów | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Lubaczów jest miastem powiatowym położonym nad Lubaczówką. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1214 r.

Lubaczów to miasteczko bardzo interesujące pod względem kulturowym. Terytorium miasta przez lata zamieszkiwali Polacy, Żydzi i Rusini. Doprowadziło to do powstania charakterystycznej dla Kresów mozaiki kulturowej. W mieście warto zajrzeć do Muzeum Kresów, które mieści się w podworskim spichlerzu z początku XIX w. przy ul. Sobieskiego 4. Do zwiedzania są 3 sale wystaw stałych, które obejmują dzieje miasta i regionu, kulturę materialną wsi lubaczowskiej i sztukę Kresów, oraz 2 czasowe. Dodatkowo w Galerii Oficyna, która mieści się na terenie parku podworskiego, także odbywają się wystawy.

Od 1993 r. organizowane jest tu Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, konkurs ogólnopolski, którego celem jest prezentacja zjawisk zachodzących w sztuce.

W miesiącach wakacyjnych w konkatedrze lubaczowskiej odbywają się Międzynarodowe Koncerty Organowe, podczas których można usłyszeć światowej sławy muzyków.

 

Warto zobaczyć:

 • Muzeum Kresów, mieszczące się w dawnym spichlerzu z pocz. XIX w., www.muzeumkresow.eu
 • kapliczka św. Jana Nepomucena (za muzeum),
 • rogatka z 1929 r. przy moście na Wiszni,
 • ruiny zamku,
 • oficyna zamkowa z XIX w.,
 • sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z końca XIX w.,
 • kościół pw. bł. Jakuba Strzemię,
 • dawna cerkiew greckokatolicka z 1883 r.,
 • rynek z zabudową z przełomu XIX/XX w.,
 • ratusz z 2. poł. XIX w., obecnie Urząd Miejski,
 • pomnik Lubacza na rynku,
 • Galeria Sztuki Ludowej (Rynek 25),
 • kościół pw. św. Karola Boromeusza,
 • budynek Sądu Rejonowego,
 • stara apteka, budynek z 1900 r. (ul. Mickiewicza 26),
 • pomnik Niepodległości,
 • cmentarz żydowski,
 • cmentarz wojenny (ul. Orzeszkowej),
 • zbiorowa mogiła w lesie na Niwkach,
 • skatepark przy ul. Sportowej,
 • Kresowa Osada w Baszni Dolnej niedaleko Lubaczowa.