Kościół w Brzezinach | Kościół w Brzezinach | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Brzezinach - trasa VIII Jasielsko-Dębicko-Ropczycka

Kościół wzniesiony najprawdopodobniej w II poł. XV w. z inicjatywy Stanisława Rokosza herbu Ostoja, ówczesnego właściciela wsi. W I poł. XVII w. ozdobiony figuralno-ornamentalną polichromią (rekonstruowaną częściowo w latach 50. XX w.). W I ćw. XVIII w. ufundowano nowe elementy wyposażenia świątyni (m.in. ołtarz główny). W czasach nowożytnych budowla otoczona została sobotami, wybudowano wieżyczkę na sygnaturkę i wolnostojącą wieżę-dzwonnicę. Kościół gruntownie przebudowano w latach 1772–77 (m.in. do nawy dobudowano wówczas obszerny babiniec, ufundowano też nowe elementy wyposażenia – cztery ołtarze boczne). W 1933 r. kościół rozbudowano – prezbiterium i nawę rozsunięto, tworząc pomiędzy nimi transept. Budowla zyskała w ten sposób rzut krzyża. Nawa obudowana została szerokim podcieniem, ściany z zewnątrz oszalowano.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej