Klasztor Karmelitów bosych w Zagórzu - ruiny | Klasztor Karmelitów bosych w Zagórzu - ruiny | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Monumentalne ruiny XVIII w. późnobarokowego kościoła i klasztoru

Ruiny klasztoru znajdują się na wzgórzu Mariemont (345 m n.p.m.), w zakolu rzeki Osławy, zajmują łącznie 1,75 ha powierzchni. Stanowią jeden z nielicznych przykładów klasztoru warownego w Polsce i na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Od 1967 r. klasztor został uznany za obiekt zabytkowy. W 1957 r. w czasie swoich wędrówek bieszczadzkich ruiny odwiedził Karol Wojtyła, o czym przypomina umieszczona tam tablica pamiątkowa. W okresie Wielkiego Postu od kilku lat w rumowisku organizowana jest Droga Krzyżowa.

 

 Warto zobaczyć w okolicy:

  •     Punkty widokowe: Wzgórze Skowronówka, Leska Góra
  •     Ruiny dawnego zamku Kmitów - Góra Sobień
  •     Cerkiew prawosławna pw. św. Michała Archanioła w Starym Zagórzu
  •     Cerkiew św. Archanioła Michała w Wielopolu i parafia greckokatolicka pw. św. Archanioła Michała w Wielopolu
  •     Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
  •     Muzeum Historyczne w Sanoku