Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Zadąbrowiu - Trasa V - przemyska. Obecnie nieużytkowana

Drewniana cerkiew wybudowana została prawdopodobnie w 1660 r. W XIX w. uległa zasadniczemu przekształceniu, szczególnie w partii sklepień i dachów. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej w 1947 r. obiekt pełnił funkcję kościoła rzymskokatolickiego. W 1984 r., gdy wznoszono nowy kościół (na miejscu cerkwi), stara świątynia została o kilkadziesiąt metrów przesunięta, co spowodowało naruszenie jej konstrukcji. Od tej pory przestała pełnić funkcje kultowe, służąc parafii za budynek magazynowy. Obecnie trwają prace związane z translokowaniem cerkwi. Świątynia zostanie przeniesiona o kilkadziesiąt metrów na cmentarz i będzie pełnić funkcję kaplicy przedpogrzebowej.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej