Cerkiew greckokatolicka w Pielgrzymce | Cerkiew greckokatolicka w Pielgrzymce | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pielgrzymce, obecnie cerkiew prawosławna - Trasa IV - Sanocko-Dukielska

Czas budowy cerkwi nie został jednoznacznie określony. Zapewne wzniesiono ją w końcu XVIII w. na miejscu starszej, a gruntownie remontowano w latach 1870–72. W zbiorach muzealnych znajduje się wyposażenie cerkwi w Pielgrzymce, spośród którego najstarsze zabytki pochodzą z końca XVI w. Zachowany w świątyni ikonostas pochodzi z 1877r. i jest dziełem Romana Rychlickiego z Nowego Żmigrodu, który był wykonawcą dekoracji snycerskiej, oraz Pawła i Jana Bogdańskich – autorów ikon. Po roku 1947 opuszczona cerkiew popadała w ruinę. Od 1960 r. przywrócono ją do kultu, kiedy erygowano w Pielgrzymce parafię prawosławną.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej